Toespraak Thom de Graaf

Brede toegankelijkheid voor alle studenten, ook voor vluchtelingen zonder status. Meer differentiatie, en onorthodoxe aansluitmogelijkheden naar het hbo. En stop de discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat was de kernboodschap van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, bij de opening van het 12e hbo-jaarcongres in het WTC in Rotterdam.

Betere doorstroom en een beter studiesucces: gelijke kansen voor iedereen
Een veelkleurige en diverse hogeschool vraagt om extra inspanningen om alle talenten te krijgen, vast te houden en af te leveren. Want ondanks alle inspanningen van de hogescholen maken we ons grote zorgen over aansluitingsproblemen en vallen er teveel studenten uit. Het studiesucces valt steeds verder terug. 53% van de studenten die in 2006 gingen studeren behaalde na 5 jaar een diploma. Maar voor de lichting 2010 was dat percentage na 5 jaar onder de 50% gezakt. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen groepen studenten. De uitval van mbo-ers neemt toe: meer dan 22 % van de mbo-ers valt na het eerste jaar uit en na drie jaar is dat bijna een derde geworden. Het meest dramatisch scoren de jongens van niet-westerse afkomst die via het mbo de sprong naar het hbo waagden.

Onorthodox aansluitmogelijkheden verbreden: prebachelor en havo-6
De Graaf pleit daarom voor een onorthodoxe aanpak in de overgang van mbo en havo naar hbo. Hij noemt in het bijzonder de invoering van een ' Pre-bachelorsfase' van een half jaar of een jaar, voor mbo-ers die een hbo-opleiding willen volgen en vraagt minister Bussemaker om daar een speerpunt van te maken. Ook vindt De Graaf dat er meer mogelijkheden moeten komen voor 6-jarige Havo's, zodat jongeren meer tijd krijgen voor hun ontwikkeling en voor een soepele overgang naar het hbo: "Waarom hebben we het in Nederland eigenlijk zo ingericht dat de beste leerlingen de langste schooltijd krijgen en de net iets minder of anders getalenteerden een jaartje minder?

Ga discriminatie op de arbeidsmarkt tegen!
Recent afgestudeerde allochtonen zijn veel vaker werkloos zijn dan autochtonen (16% vs. 7%). De Graaf roept de werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen om discriminatie op de arbeidsmarkt hard tegen te gaan. In een op het Jaarcongres vertoond filmpje zegt studente Hannah last te hebben van haar mooie achternaam El Hoessein. Het kost haar en andere allochtone studenten veel meer moeite om aan stageplekken te komen. Dat is onacceptabel en dat geldt ook voor hun kansen op een baan. De Graaf roept de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland dan ook op om harde afspraken te maken over het stoppen onderscheid te maken op kleur of achternaam.

Toespraak Thom de Graaf

Voeg toe aan selectie