Lagerhuisdebat - 'Waar gaat het heen met de toekomst?'

Stelling Lagerhuisdebat: 'In 2020 moet de helft van de afgestudeerden 3 maanden van de opleiding in het buitenland hebben gedaan'.

Met de stelling zijn de meeste aanwezigen het niet eens en verplaatsen van stoel naar het kamp voor 'Oneens'. Hun argumenten: Waarom zou ik een buitenland stage doen als dat niet relevant is voor mijn opleiding? Ik woon in een multiculturele wijk daar is genoeg diversiteit dus waarom zou ik naar het buitenland gaan? Wie gaat dat betalen? Het woordje 'verplichten' in de stelling zit veel mensen in het Nee-kamp niet lekker. “Waar gaat het heen met de toekomst”, wordt onder andere uitgeroepen, "zij willen zelf de keus kunnen maken". Maar ook voor de “Eens”-stemmers is dat juist reden om ervoor te zijn: “Verplichten is nodig omdat studenten een buitenland stage anders niet doen.“  

De directeur van de Vereniging Hogescholen doet nog poging om de nee-stemmers op andere gedachten te brengen: “Om tijdelijk als professional in het buitenland geconfronteerd te worden met situaties van bijvoorbeeld artsen en ziekenhuis aldaar, is heel leerzaam. Die kennis neem je mee terug maar je leert ook hoe je met studenten uit zeg Marokko in Nederland om moet gaan. Met een toename van internationale samenwerking wordt een buitenland ervaring steeds belangrijker.” Het mocht niet baten. De 'eens-' en 'oneens'-stemmers liepen tijdens deze stelling niet over naar het andere kamp.

Andere stellingen zoals 'Nederlandse hbo-docenten spreken hun talen Chinees, Duits, en Spaans, te slecht om echt internationaal te kunnen werken' en 'Internationalisering is een smoes om veel te kunnen reizen, de resultaten van internationalisering zijn nog nooit aangetoond', zorgden voor een levendig debat.

Voeg toe aan selectie