Kunstonderwijs Next - Agenda 2016-2020

Het kunstonderwijs presenteert in oktober 2016 de nieuwe agenda KUO NEXT 2016-2020 voor de volgende vier studiejaren. Na de afgelopen vier jaar met succes het gezamenlijke sectorplan te hebben uitgevoerd, intensiveren de hogescholen de komende vier jaar hun onderlinge samenwerking.

Kwaliteit en innovatie
De hogescholen blijven samenwerken aan de kwaliteit van het onderwijs en spelen daarbij in op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften in het werkveld. Verbinding met de omgeving vormt de leidraad in de nieuwe agenda KUO NEXT 2016-2020. Het kunstonderwijs profileert zich nadrukkelijk als partner van organisaties in het kunsten- en cultuurveld, het onderwijs, de creatieve industrie en andere sectoren.

De agenda is gezamenlijk opgesteld door de opleidingen in afstemming met externe partners en hun agenda's: Kunsten '92, Federatie Cultuur, Fonds Cultuur Participatie en Jeugdcultuurfonds en organisaties uit de creatieve industrie.

Het kunstonderwijs in 2020 is

  • Open voor divers talent en maximaal toegankelijk voor een hoogwaardige instroom van studenten
  • Flexibel vanwege zijn variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en deeltijd
  • Een lab voor research & development met een stevige basis voor een derde cyclus praktijkgericht onderzoek
  • Internationaal gepositioneerd en tegelijk verbonden met de landelijke en regionale agenda's

 

Kunstonderwijs Next - Agenda 2016-2020: video bijeenkomst
Kunstonderwijs Next - Agenda 2016-2020: digitaal
Kunstonderwijs Next - Agenda 2016-2020: download
Kunstonderwijs Next - Agenda 2016-2020 filmpje

Voeg toe aan selectie