Deelsessies - N t/m V

Deelsessies door: Hanzehogeschool, Zuyd hogeschool, AHK, ArtEZ, Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool Rotterdam, Zuyd Hogeschool, Gerrit Rietveld Academy, Codarts. De sessies staan in alfabetische volgorde op titel.

Naar een onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’
Presentator: Dr. Evert Bisschop Boele, Hanzehogeschool

In deze sessie wordt het nieuwe Hanzehogeschool-onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’ gepresenteerd. Het programma zal de komende jaren de resultaten van de Talentenkracht-aanpak zoals ontwikkeld voor bèta/techniekonderwijs in de basisschool vertalen naar het domein van de kunsteducatie.

Ontwerpend onderzoek voor gezonde stedelijke (eco)systemen
Presentator : Eric Frijters, AHK, ArtEZ, Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool Rotterdam, Zuyd Hogeschool

Het netwerklectoraat Future Urban Regions (FUR) onderzoekt stedelijke (eco)systemen en vernieuwende ontwerpmiddelen voor de bestaande stad. Vanuit een veranderend begrip van (ruimte-) gebruik werkt zij aan de verbetering van de stedelijke milieuprestatie, de economische situatie en sociaalculturele participatie. Deze agenda is leidend voor de opgaven van (specifieke vormen van) ontwerpend onderzoek, die in opdracht van lokale en regionale overheden zijn ingebed in het onderwijscurriculum van de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst.

Relational Thingness – de relatie tussen mensen en dingen
Presentator: Yvonne Dröge Wendel, Gerrit Rietveld Academy

Het onderwerp ‘dingen’ is altijd al een bron van inspiratie geweest voor wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars. Waar anderen antwoorden proberen te vinden, beijvert Dröge Wendel zich vooral om de vragen persoonlijker te maken: Hoe manifesteren mijn wensen en houdingen zich in deze dingen? Hoe bepalen fysieke voorwerpen mijn gedrag? Dröge Wendels artistiek onderzoek naar het relationele en performatieve vermogen van objecten past bij actuele vragen over onze relatie tot de wereld om ons heen.

Transformaties in het klassieke concert
Presentator: Micha Hamel, Codarts

Hoe onderscheidt een klassieke musicus zich? Door zijn spel, door zijn persoonlijkheid, door zijn repertoirekeuze of door zijn communicatieve vaardigheden? Waar er in de 20ste eeuw een priesterlijk ideaal van de figuur van de musicus werd beleden, met getrouwe interpretatie en vormelijke podiummanieren als indicatoren, lijkt de 21ste eeuwse gebeurtenis- en festivalcultuur om een meer theatrale en informele musicus te vragen. Naar bevind van onderzoek wordt deze culturele overgang enerzijds te weinig doorgedacht, en anderzijds te weinig geproblematiseerd.

Unpacking performativity
Presentatoren: Dr. Peter Sonderen en Gaby Allard, ArtEZ

In deze presentatie staat een ArtEZ onderzoeksproject centraal, Unpacking Performativity, dat in een periode van twee jaar
is uitgevoerd. Het betreft een onderzoek vanuit de ArtEZ School of Dance met het lectoraat Theorie in de kunsten naar niet
geïnstitutionaliseerde urbane dansontwikkelingen/-vormen en de betekenis daarvan voor de academisch dansopleidingen. In
het onderzoek spelen begrippen als performativiteit, theorie en organisatievormen een belangrijke rol. Het onderzoek heeft niet alleen effect gehad op de (inrichting van) het dansonderwijs zelf maar heeft ook de urban dance praktijk conceptuele kaders gegeven die daar tot nu toe ontbraken.

Virtual Reality Cinema / Anne Frank / Netflix / KLM
Presentatoren: Harry Schreurs en Jilt van Moorst, AHK filmacademie

In onze research voor VR cinema werken we met verschillende externe partners samen om te onderzoeken welke narratieve mogelijkheden er in deze nieuwe beeldtaal zijn. Het onderzoek richt zich vooral op virtual reality in computer graphics (3D), eventueel gecombineerd met live-action; een combinatie die ook bij het maken van visual effects voor films wordt gebruikt en een logische uitbreiding van kennis vormt voor de studenten van de Filmacademie.

Voeg toe aan selectie