Deelsessies - K t/m M

Deelsessies door: Hanzehogeschool Groningen, Zuyd hogeschool, HKU, KABK Conservatorium, Design Academy. De sessies staan in alfabetische volgorde op titel.

Kunst- en cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs
Presentator: Olga Potters, Windesheim

Deze deelsessie gaat over het onderzoek D21 van het lectoraat van de kunstvakken in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. D21 onderzocht de relatie tussen schoolvisie, cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs. In de presentatie worden implicaties van dit onderzoek voor het vormgeven van het basisonderwijs geschetst.

Meaningful Music in Health Care: Onderzoek als motor voor praktijkontwikkeling
Presentatoren: Karolien Dons en Krista Pyykönen, Hanzehogeschool Groningen

Hoe ondersteunen kwalitatieve onderzoekstechnieken de ontwikkeling van een muziekpraktijk in een ziekenhuis? Op basis van eerste resultaten gaat deze sessie in op keuzes rond dataverzameling en –analyse bij de ontwikkeling van een muziekpraktijk in de complexe context van chirurgische afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Media: een gevecht in versnelling
Presentator: Peter Missotten, Zuyd hogeschool, faculteit voor de kunsten

Als je een medium zou beschouwen als het territorium van een technologie, hoe kan je dan de kracht van een medium omschrijven ? HADES – als onderdeel van het ‘Odysseus’- project, ging met veel succes in première op het ITs Festival 2016 te Amsterdam.

Menselijke expressie met behulp van de computer
Presentator: Rens Machielse, HKU

Componisten gebruiken hun computer om muziek te genereren omdat het vaak ontbreekt aan middelen voor het inhuren van instrumentalisten. Digitale klanken klinken echter niet automatisch overtuigend en menselijk. Binnen het onderzoeksprogramma
Muziekontwerp is Real Violin ontwikkeld, software die het proces van humanizing automatiseert. Software die ook ingezet kan
worden in tekst-to-speech toepassingen. Zo wordt er o.a. gekeken of de software de robotachtige stem van zorgrobot Alice ‘menselijker’ kan maken en is Beeld & Geluid geïnteresseerd in deze software door de mogelijkheid historische stemmen te laten
herleven.

Muziek van toen met de kennis van nu
Presentator: Johannes Boer, KABK Conservatorium

In kort bestek wordt uit de doeken gedaan hoe met een compositieproject duidelijk wordt of wij dichter bij de impliciete kennis die leidde tot het ontstaan van opera kunnen komen. De afdelingen Compositie en Oude Muziek gaan 400 jaar terug in de tijd en voeren Claudio Monteverdi op als protagonist in een werk waarin in nieuwe en oude muziek in elkaar opgaan.

Mobile mapping as a storytelling practice
Presentator: David Hamers, Design Academy Eindhoven

Design research in which digital tracking/mapping, audio recording and location-based archiving are used to collect, discuss and
distribute stories of ‘illegal’ immigrants. Undocumented citizens guide workshop participants through their city. The walk is
mapped and conversations are recorded. An invisible city becomes visible and unheard stories become available to the public.

Voeg toe aan selectie